بانک اطلاعات تور , تور لحظه آخری | تور نوروز 93,تور کیش,تور مشهد,تور تایلند,تور دبی,تور مالزی,تور آنتالیا,تور استانبول

تور استانبول 15 اسفند 93

تهران استانبول
تاریخ شروع تور 15 اسفند 93 تاریخ پایان تور 18 اسفند 93
نوع سفر: هوائی - معراج مدت اقامت: 3 شب
به
نام مدت اقامت توضيحات
استانبول 3 (15 اسفند) / پرواز معراج ساعت رفت : 22:40 / ساعت برگشت : 22:40
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت1 تخته (هر نفر)1 قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) توضيحات
 • THE FERAH B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 609,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 999,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 609,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • ART B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 609,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 999,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 609,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • GRAND ORUC B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 669,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,050,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 669,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • YUNES B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 669,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,050,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 669,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • BLUEWAY CITY B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 690,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,100,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 690,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • ROGE NOIRE B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 690,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,100,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 690,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • GOLDEN B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 690,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,100,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 690,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • LA WITHE B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 690,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,100,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 690,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • PERADOOR B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 730,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,150,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 730,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • PRENS B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 730,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,150,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 730,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • CITY WALL B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 750,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,250,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 750,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • MONTAGNAHERA B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 750,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,250,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 750,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • GRAND S B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 750,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,250,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 750,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • GRAND UNAL B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 750,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,250,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 750,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • ASOSS B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 750,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,250,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 750,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • STYLE B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 770,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,300,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 770,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • WHITE MONARCH B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 770,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,300,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 770,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • GRAND EMIN B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 780,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,350,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 780,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • THE CITY B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 780,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,350,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 780,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • MIM B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 810,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,400,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 810,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • CARAT PARK B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 810,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,400,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 810,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • KERVANSARAY B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 870,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,500,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 870,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • MARBEL B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 870,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,500,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 870,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • LION B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 870,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,500,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 870,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • TAKSIM LIFE B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 870,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,500,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 870,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • GRAND OZTANIK B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 910,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,600,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 910,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • GOLDEN PARK B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 910,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,600,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 910,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
 • LAUSOS PALACE B.B قیمت ۲ تخته (هر نفر) 919,000 تومان قیمت1 تخته (هر نفر)1 1,800,000 تومان قیمت کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 919,000 تومان قیمت کودک بدون تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) 550,000 تومان توضیحات:
اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوائی - معراج
تاریخ از 15 اسفند 93 الی 18 اسفند 93
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز معراج- ترانسفر فرودگاهی - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل- لیدر فارسی زبان-گشت شهری
توضيحات * پروازها چارتر بوده و در صورت کنسلی هیچ مبلغی استرداد نمیگردد
* چک کردن گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج به عهده مسافر می باشد.
* نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.


جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 5666200-0919 یا 5666201-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
نظرات
علی06 اسفند 1393 12:32

سلام یه سوال داشتم پول هتلو باید جدا حساب کنیم چجوریه بعد قیمت هر شبه یا نه

nima03 اسفند 1393 19:13

سلام کدوم هتل هست هتل این تور؟؟؟

mohammad11 بهمن 1393 11:36

خیلی عالی هست دستتون درد نکنه

محمد10 بهمن 1393 23:12

سلام کسی در مورد این هتل هایی که اسمشون هست اطلاعاتی داره بذاره در مورد کیفیت و...

سامان10 بهمن 1393 01:00

سلام لطفا هرموقع هرکشوری پراواز داشید به جی میلم بفرستید

سامان10 بهمن 1393 00:59

واقعا

ali11 آذر 1393 13:55
-2
پاسخ

بگی 5 شب بهتر نیست، مردم سادرو گول میزنید فقط

عسل05 آذر 1393 12:47

سلام ایاپروازمعراج خوب هتل اومر چه طور

فرزاد05 آذر 1393 12:50

سلام. این 2 تا OMER و GUNAY فوق العاده بی خود و آشغال هستند . به هیچ عنوان نرید اینجا که داغونن

yasharr18 آبان 1393 10:12

حال داد

رضا06 آبان 1393 23:12
-15
پاسخ

من با الفبای سفر امسال شهریور رفتم آنتالیا، یکی از بهترین آژانس هاست، هرچی میگه درسته

فرزاد06 آبان 1393 20:03

دوستون دارم

کیهان23 شهريور 1393 08:44
-2
پاسخ

باتشکر

Web Analytics