پروفایل علی عباسی

نام کاربر
علی عباسی
استان آذربایجان غربی ارومیه
سفرنامه 14
ویدیو‌ها 19
نقد و بررسی 335
نظرات 1467
5
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 5980
متخصص نظرنویسی
متخصص جاذبه گردی
سفرنامه نویس حرفه ای
شکمگرد حرفه ای
هتل گرد ارشد
کاوشگر ارشد