پروفایل زهره دشتی

نام کاربر
زهره دشتی
استان تهران تهران
سفرنامه 12
ویدیو‌ها 4
نقد و بررسی 274
نظرات 253
4
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 4320
متخصص جاذبه گردی
متخصص نظرنویسی
متخصص شکمگردی
سفرنامه نویس حرفه ای
هتل گرد ارشد
کاوشگر مبتدی