لست سکند: تور لحظه آخری | رزرواسیون هتل، رزرو بلیط هواپیما،تور نوروز 95، تور تایلند, تور دبی, تور مالزی, تور آنتالیا, تور استانبولآبشار ویسادار آبویار ایران + تصاویر

آبشار ویسادار از زیباترین آبشارهای ایران و سومین آبشار مرتفع استان گیلان است. این آبشار به معنی "سایه درخت بید" است که در 16 کیلومتری شهر پره سر در شهرستان رضوانشهر واقع شده و همچون نگینی در دل جنگلهای زیبایی این منطقه می درخشد.

ابهت این پدیده طبیعی برای هر بیننده جالب و جذاب است به ویژه وقتی از پایین به این آبشارنگریسته می شود با ابهت و زیبایی صد برابر آبشار ویسادار مواجه می شوی، صدای ریزش آب از ارتفاع حدود 20 متری و نیم دایره ای که آب در دل سنگ و صخره برای رسیدن به دریا ایجاد می کند، دیدنی است. صدای پرندگان و شرشر آب و نور خورشید که از لابه لای شاخ و برگ درختان به زمین می تابد منظره ای فوق العاده به وجود آورده که کم نظیر است. البته زیبایی های این پدیده طبیعی آنقدر زیاد است که نمی توان وصفش کرد و به قولی آبشار ویسادار را باید دید، نه اینکه راجع به آن نوشت.

عکسها از : آقای مهدی شیرازی

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

با این وصف زیبایی‌ها و جاذبه‌های گردشگری استان گیلان به حدی است که نه با نوشتن قابل توصیف است و نه با دیدن چون طبیعت به گیلان چنان جاذبه‌ای داده که حتی دیدن تعداد کمی از این جاذبه‌ها در سالهای متوالی برای جهانگردان و ایرانگردان امکانپذیر نیست. ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﺑﺸﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎوﺟﻨﮕﻠﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ . آﺑﺸﺎر درﻧﻮع ﺧﻮد ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ و در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ . آﺑﺸﺎر ﺑﺰرگ و ﭘﺮ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ روی آن ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده اﺣﺪاث ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از روی آن آﺑﺸﺎر در زﯾﺮ ﭘﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﻃﺮاف آن را ﺟﻨﮕﻞ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﺳﺒﺰ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﺴﺎدار ﺑﮑﺮ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ.

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آﺑﺸﺎروﯾﺴﺎدار، ﺟﺎده ﺟﻨﮕﻠﯽ ، ﺟﻨﮕﻞ اﻧﺒﻮه ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد درﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﺑﺸﺎر، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ وﻣﺤﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﻏﺮب ﮔﯿﻼن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮد و ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز در آن ﭘﯿﺎده ﺷﻮد. اگر امارات و شیخ‌ نشینهای عربی با احداث سواحل مصنوعی و ... گردشگری خود را توسعه بخشیده‌اند، صرف وجود جاذبه ‌ای به نام آبشارهای ایران زمین‌ کافی است تا در صورت برنامه ‌ریزی، تمامی معادلات موجود در گردشگری منطقه به هم بریزد. بدین ترتیب " آبشار ویسادار" موقعیت منحصر به فردی برای توسعه گردشگری در منطقه سرسبزغرب استان گیلان به وجود آورده است که باید با ایجاد زیر ساختهای مناسب گردشگری و جذب توریسم ازاین موقعیت بهره برداری بهینه صورت گیرد.

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آسفالت مسیر منتهی به آبشار ویسادار، نصب سطل زباله، نصب تابلو از مشخصات آبشار، ساخت امکانات رفاهی و تفریحی و تامین زیرساختهای گردشگری منطقه ضرورتی است که مسئولان باید به آن توجهی ویژه داشته باشند. نصب تابلویی در شهر پره سر که عکسی از آبشار بر آن نقش بسته باشد راهنمای خوبی برای مردم و معرفی آبشار به مسافران خواهد بود. همچنین اعطای مجوز ساخت یک یا چند کلبه سنتی به جوانان برای ارائه خدمات به مسافران و گردشگران ضرورتی دیگر است. به هر حال وجود آبشار ویسادار برای مردم پره سر نعمت بزرگی است اگر بتوان از این نعمت خدادادی به نحو احسن استفاده کرد بی شک بر درآمد مردم، توسعه شهر و بخش پره سر اثر مثبت خواهد گذاشت.

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

پره سر در حد فاصل میان شهرهای رضوانشهر و هشتپرتالش واقع شده است که با رضوانشهر حدود 17 کیلومتر و با هشتپر تالش حدود 30 کیلومتر فاصله دارد و در 100 کیلومتری رشت و آستارا قرار دارد. این شهر که در بخش پره سر شهرستان رضوانشهر استان گیلان قرار دارد دارای آب و هوای معتدل خزری است و بهترین زمان برای سفر به این منطقه ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر است که رطوبت هوا به نسبت کاهش می یابد. این بخش دارای فرهنگ باستانی است و ساکنان این منطقه به صورت بومی تالشان هستند که با گذشت زمان گیلکان از شرق به این مکان مهاجرت کرده اند و ترکها نیز از غرب یعنی آذربایجان آمده اند.

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

این بخش دارای دو دهستان به نامهای "ییلاقی ارده" و "ساحلی دیناچال" است، ییلاقی ارده که مرکز آن "ارده" نام دارد که در کوههای تالش واقع شده که خود یکی از مکانهای مسکونی قدیمی غرب گیلان در حوزه تالش است که توابع آن روستاهای "چروده"، "اندل"، "وسکه" و ...است. هر کدام از این روستاها دارای تاریخی به مراتب قدیمی هستند به ویژه روستای وسکه که تحقیقات و آثار کشف شده در آن قدمت منطقه را حدود چهار هزار سال نشان می دهد.

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

آبشار ویسادار آبویار - روستای پره سر

روستای وسکه یکی از قدیمی ترین تمدنهای منطقه خاورمیانه است که از این نظر با منطقه تول(Toul) در تالش برابری می کند. دهستان ساحلی "دیناچال" که مرکز آن روستای به همین نام است که بر کرانه رودخانه دیناچال تشکیل شده است و از دیدنیهای این دهستان می توان به مسجد سفید یا "ایسپی یَه مَزگَت" هزار ساله را نام برد. از دیگر مکانهای دیدنی این دهستان می توان به ساحل زیبای "سیمبرخاله"، ساحل دهکده ساحلی "رودکنار" و از مناطق زیارتی می توان به آرامگاه "شیخ سلیمان" اشاره کرد.

+منبع


نظرات
مرتب سازی نظرات بر اساس:
تعداد نظرات در هر صفحه:
علی چریک16 دى 1395 13:37

خیلی فشنه لایک داره

محمد26 مرداد 1395 14:07

کسی نمیدونه عمق آب زیر آبشار چه قدره؟

amin16 فروردين 1395 16:14

سلام من خودم پره سری هستم برای من زیاد جذاب نیست ولی چون جاده ی آبشار به خونه ی ما چسبیده شاهدم که سالانه حداقل 10000 نفر از سراسر ایران میان تا این آبشار رو ببینن.

محمد26 مرداد 1395 14:10

عمق آب زیر ابشار چه قدره؟

ندا18 بهمن 1394 07:43

سلام واقعا جای خیلی محشریه بخصوص تو فصل بهار.ی جای بکر و معرکه.من واقعا لذت بردم

foumanvilla.com07 مهر 1394 12:09

سلام
من اهل فومن واقع در شمال غرب استان گیلان هستم و برای اولین بار در مهر 1394 رفتم که آبشارو از نزدیک ببینم.
خوب برای ما گیلانی ها شاید خیلی جذاب نباشه ولی در نوع خودش خوب بود. آبشار زیبا و جنگل بکر.اینکه موبایل آنتن نمیداد خیلی راحت بودم! مشکل اصلی اونجا عدم وجود امکانات لازم از جمله سرویس بهداشتی بود. برای گذراندن در حد یک ناهار کبابی خوبه.
در سایتی که در نام معرفی کردم به نام فومن ویلا اطلاعات مناطق زیبا و گردشگری گیلان و همچنین توضیحات لازم در مورد اقامت در مکان های دارای مجوز رسمی گردشگری قرار داده شده و دائکا به روز میشه. میتونید از سایت http://foumanvilla.com جهت برنامه ریزی سفرتون کمک بگیرید

zehra04 مهر 1394 14:35

آبشار فوق العاده زیبایی هست جنگل های اطرافش مثل بهشته ولی جاده ای که به آبشار منتهی میشه خطرناکه

zehra04 مهر 1394 14:32

آبشار فوق العاده زیبایی هست جنگل های اطرافش مثل بهشته ولی جاده ای که به آبشار منتهی میشه خطرناکه

علی06 مرداد 1395 21:57

توضیح ندادن که منظورتون از خطرناک چیه؟خاکیه،پرپیچ و همه یا چی؟

ندا07 شهريور 1394 10:01

با سلام
به نظر من اینجا یکی از زیباترین نقاط استان گیلان است و واقعا برای کسانی که می خوان از طبیعت لذت ببرن یه جای فوق العادست .بهتون توصیه میکنم حتما برید.دریا هم نزدیک است و یه ساحل خیلی تمیز و خلوتی داره که برای آرامش خیلی خوبه

Kazem20 مرداد 1394 14:02

دوستان عزیزم حفظ محیط زیست بایستی به عنوان یه واحد درسی در تمام رشته های دانشگاهی عرضه بشه به نظرم وگرنه تا چند سال دیگه چیزی برامون نمیمونه دیگه

بابک17 مرداد 1394 13:30

بنظرم ابتدا باید آموزش حفظ و نگهداری طبیعت (محیط زیست) در روستاها و شهرها جدی گرفته شود.ضمنا دولت (شهرداری ها و دهداریها ) میبایست در قالب شرکت های پیمانکاری برای نظافت اقدام نمایند.
به امید آن روز

علی09 تير 1394 15:04
-11
پاسخ

ما ایرانیها به این خاطر بی فرهنگیم که اصل و نصب درست و حسابی نداریم !!!!!!

رخشانه اصغری22 شهريور 1393 09:43
-3
پاسخ

با سلاتم و احترام. من یکی از اعضای NGO جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان هستم. سه شنبه پیش یعنی تاریخ 18 شهریور ما اعضای جمعیت برای گیلان گردی با 2 مینی بوس به این مکان زیبا آمدیم. از آنجایی که کار ماد آموزش و ترویج فرهنگ زیست محیطیه و هر جا که میریم حتی برای تفریح در ابتدای ساعات روز شروع به پاکسازی بخشی از آن مکان می کنیم تا هم اطرافمون تمیز باشه و هم به مردمی که نظاره گرمون هستند بفهمونیم و نشون بدیم که میشه هرازگاهی کمی هم به فکر محیط زیستشون باشن . متاسفانه جز تعداد کمی از زنان و مردان حاضر در آن منطقه که توریست هم بودند نه تنها کسی توجهی به کارمانداشت بلکه فکر میکردند کلا ما اومدیم اونجا که آشغالاشونو برداریم . به هر حال ما زباله های زیادی رو دپو گردیم و دریغ از یک سطل زباله . حتی دریغ از کسی که برای خستگی بچه های جمعیت آب جوش بده که لبی تر کنن. به هر حال متاسفانه مردم اون منطقه غریب نواز نیستند. چای فروشی که حتی جواب سامت رو نمیده و مغازه ی بین راهی که دستشویی رو از مهمانان دریغ میکنه فقط به این خاطر که "من در شهر شما دستشویی ندیدم و بچه ام از تشنگی هلاک شد و آب نداشتم .... "
هر کی ندونه همه میدونن که شهر رشت تنها چیزی که توش زیاد پیدا میشهع سوپر مارکت و غذاخوریه . تازه مگه قیمت یه آب معدنی کوچیک چنده که طرف میگه "حاضر بودم 1000 تومن برای آب پول بدم که بچه ام تشنه نباشه..... "
به هر حال ما در لحظه لذت بردیم و تمام این عکسها باز نمیتونه زیباییه این مکان پر طرفدار رو نشون بده . با تمام ی ناملایمات و کمی امکانات باز هم پیشنهاد میکنم حتما برید و لذت ببرید. فقط حتما دستکش یکبار مصرف و کیسه زباله همراهتون باشه ... در ضمن آب جوش هم با خودتون ببرید.
با تشکر

سامره23 خرداد 1394 09:49

با درود فراوان خدمت شما، خیلی ممنون میشم یکی از راههای برقراری ارتباط با این ngo رو در اختیارم بزارید، مدتهاس مشتاق فعالیت در این NGO ها هستم ک متاسفانه تاکنون موفق نشدم، باسپاس

قاسم طوبایی18 مرداد 1393 15:07
-3
پاسخ

دوستان سلام
اولا تشکر بابت معرفی این ابشار زیبا
ثانیا مگر اون ایرانی ای که دایم ازش حرف میزنیم که بیشعوره که زباله میریزه که صدای هو کشیدنش تا صفحات شخصی فیسبوک فلان ادم میره که قوانین رو رعایت نمیکنه که ..... کیه ؟
یکیش منم ....یکیش تویی... یکیش اون یکی و اینطوره که اسم یک فرهنگ لکه دار میشه دوستان.
چند سالیه با خودم قرار گذاشتم به جای این حرفای صدتا یه غز با خودم و از خودم شروع کنم
زباله رو تو طبیعت رها نکنم و همیشه یه کیسه همراه خودم داشته باشم و حداقل تا شعاع دو سه متری ای که توی طبیعت اتراق کردم رو تمیز کنم .
خدا میدونه اینطوری عمل کردن خیلی بهتر از اه و ناله ها و فحش دادن و حسرت فرهنگ و تمدن از دست رفته رو خوردنه !

از خودمون شروع کنیم تا بچه هاموم از ما یاد بگیرند.
من و تو
نه دیگری

حافظ09 بهمن 1392 15:07
-4
پاسخ

nمتاسفانه در ایران بعلت فقر فرهنگی طبیعت هرچه قدر بکر بماند بهتر است پای انسان هرجا باز بشه آنجا تبدیل به رباله خونه خواهد شد.

مریم پورنوروز29 ارديبهشت 1392 11:39
-7
پاسخ

سلام بچه ها من اهل استان 4 فصل ایلامم،شهرمن طبیعت فوق العاده زیبا و خیره کننده ای داره کافیه واسه دیدن این طبیعت 2 کیلومتر از شهر بری بیرون.... تازه ایلام من یه تیکه از ایران رنگارنگ منه... خواهش میکنم از شهر منم دیدن کنید...

امیر امیدی17 فروردين 1393 20:08

سلام
لطفا اگه اطلاعات داری در مورد بهترین نقاط گردشگری ایلام و بهترین فصل برای مسافرت برام بفرست
سپاس

پناهی14 تير 1395 12:04

سلام جاهای خوب ایلام را برام بفرست ممنون میشم

parvane28 ارديبهشت 1392 16:08

خیلی زیباست - خواهشا زیاد تبلیغ کنید باین تبیلیغها توریستزیاد میشه چه ازایران چه از خارج ممنون

homiera28 ارديبهشت 1392 12:17

سلام

خیلی ممنون از معرفی این ابشار دیدنی و زیبا اتقاقا من اخر خرداد میخواستم برم سمت تالش خیلی خوب شد می تونم این آبشار زیبارو ببینم

ممنون از راهنمایی تون

ali28 فروردين 1392 22:15

آبشار زیبایی بود فقط خواهشا یه فکری به حال زباله های اطراقش بشه.خواهشا.این فرهنگ یه ایرانی نیست

مهدی14 فروردين 1392 16:00

با سلام ، متاسفانه در کشور ما به جاذبه های توریستی و گردشگری توجهی نمیشه. این آبشار اگر در اروپا بود الان جاذبه ای بس به مراتب زیباتر و همچنین دارای امکانات رفاهی و بهداشتی سطح بالا می بود.

Mehrdad11006 فروردين 1392 13:38

من هم با نجمه موافقم تا فرهنگ و بینش مردم را نسبت به این نعمتها خدادی تغیر نکند طبیعت آب و هوای عالی رو مردم قدر نمیدوند و مسئولین هم بی تفاوت دانسته یا ندانسته از کنار این مهم می گذرند بهتر است که اطلاع رسانی نشود
افسوس که آئین ما به نظافت تاکید زیاد شده ولی متاسفانه بزرگترهای ما نه آموزش به فرزند خود می دن نه خود راعایت این مهم رو مکنن امیدوارم آن روز را ببینم که این موردهای که در اکثر کشورها حل شده درایران عزیز مان با زیبایهای بسیار . مردمی خون گرم و مهربان دوست داشتنی حل شود ....فروردین 1392

mohamad amin negahban29 آذر 1391 15:07

هر چی درباره آبشا ویسادار بگی کم گفتی
پس پیشنهاد میکنم از نزدیک ببینید حتما

زرین تاج برخورداری11 آذر 1391 12:03

باعث تاسفه که به جایی رسیدیم که مایل نیستیم جاهای بکر و ناشناخته معرفی بشوند چون دیگر اثری از تمیزی و حفظ محیط زیست دیده نمیشه .معرفی این ابشار برام خیلی جالب بود

مسعود19 مهر 1391 11:25

چرا دارید خیال بافی میکنین.من بچه رضوانشهرم 215 کیلومتری پره سر.جاده خلخال به اندازه موهایه سرم رفتم ولی چیزی که نجمه میگی ندیدم.ویسادار هم تمیزه تمیزه

فرزانه 27 ارديبهشت 1391 19:22

سلام واقعا ممنونم از مطالبتون من دانشجوی رشته ی مدیریت جهانگردی هستم برای خیلی از تحقیقاتم و ارائه هایی که داشتم از سایت شما استفاده کردم و خخیلی مفید بود که همیشه سر میزنم ببینم چه جای توریستی از ایران و خارج از کشور گذاشتین . خیلی سایت مفیدی دارین ممنونم از مطالبتون . بسیار زیباست.

آرزو بی باک14 ارديبهشت 1391 17:33

به امید اینکه مسافرین محترم!!!به سرعت اینجارو تبدیل به آشغالدونی نکنن.

علیرضا یعقوبی13 ارديبهشت 1391 20:20

هر جند آبشار بسیار زیبا و مرتفعی است اما در قیاس باآبشار بلند رودمعجن در خراسان رضوی خیلی کوچیکه.ارتفاع آن بیش از 27متره

سینا شابختی13 ارديبهشت 1391 01:10

این چه حرفی که دوستان میزنند، آنجا رو لو ندهید! جایی برای گردش ما نمانده! در مورد مکانهای بکر اطلاع رسانی نکنید !!! پس راه حل حفظ محیط زیست ما در عدم معرفی مکانهای مورد بازدیده !! خوشحالم که با خواندن نظرات بقیه کاربران بر داشته هایم اضافه شد !!!
به جای تفکرات انحصار طلبانه در باره طبیعت به فکر تاثیر گذاریی هر چند کوچک بر روی اطرافیانتان باشید، تا به جای افسوس خوردن و گرفتن فیگور روشن بینانه درباره اینکه ما حافظان محیط زیست و طبیعت هستیم و ما بقی دشمن آن، اطلاع رسانی هر چند کوچک بر روی اطرافیانتان جهت شکننده بودن و خود بازیابی محیطهای طبیعی از مصنوعات ساخته بشر داشته باشیم،

در هر صورت با تشکر از معرفی این مکان
که هدف گردشگری منطقه هم شده
و همچین طبیعت بکر و ناشناخته ای هم نیست

najmeh11 ارديبهشت 1391 11:09

درسته که معرفی نکردن تنها راراه حل نیست ولی حداقل شاید بتونه مدت زمان بیشتری محیط زیست رو زنده نگهداره . من حدود سیزده سال پیش برای اولین بار جاده اسالم به خلخال را دیدم بادیدن جاده فکر کردم که تو بهشتم ولی متاسفانه الان که به اون جاده میرم غیر زباله،ظرفهای یکبار مصرف ، کیسه های نایلونی که باد اونها به درختها چسبونده وهزارتا الودگی دیگه چیزی نمی بینی . این خودخواهی ما مردم ایرانه که باعث نابودی طبیعت میشه با افتخار تموم بطری نوشابه یکبار مصرف مون از ماشین مدل بالا مون به خوشحالی مثل اینه که تو مسابقه پرتاب دیسک شرکت کردیم به بیرون پرت میکنیم و می خندیم واقعامتاسفم که ماشین ولباسامون مدل بالاشدن ولی فرهنگمون...؟

مدیریت سایت10 ارديبهشت 1391 13:51

واقعا عجیبه
تا حالا از این نقظه به قضیه نگاه نکرده بودیم که ممکنه این معرفی ها جنبه منفی هم داشته باشند. اما فکر میکنم معرفی نکردن جاذبه های توریستی پاک کردن صورت مسئله است و راه حل چیز دیگریست.

kourosh10 ارديبهشت 1391 13:41
-0
پاسخ

تنها نقاط کم زباله و در امان مانده از تفاله و پوشک بچه و نوار بهداشتی مصرف شده و هزاران کثافت دیگر که توسط مسافرین محترم در طبیعت رها شده رو لطفا" لو ندهید دیگه جایی برای گردش ما نمونده .......

مدیریت سایت10 ارديبهشت 1391 13:31

متاسفانه برای این مکان توری رو سرواغ نداریم

Haleh10 ارديبهشت 1391 13:28

سلام آِیا در این خصوص توری را میشناسید که آخر هفته بتوان با آن به این منطقه سفر کرد؟
باتشکر

کاظم20 مرداد 1394 13:58

سلام ما همه باید در کنار بازدید از مناطق توریستی کشور عزیز مون فرهنگ مراقبت و حفاظت از این جاهها رو به همه اموزش بدیم وگرنه از بین میبریم همه چیو

najmeh10 ارديبهشت 1391 12:53
-1
پاسخ

خواهش میکنم درمورد مکانهای بکر ایران اطلاع رسانی نکنید چون نه مردم ونه مسئولین درمورد حفظ انجا هیچ اهمیتی نمی دهند ودر عرض یکسال آنجا را تبدیل به زباله دانی میکنند

 
Web Analytics